zamknij

Regulamin sklepu internetowego

1. Sklep autora Jakub Piesta (dalej w niniejszym regulaminie nazywany „Sklepem”) działający pod adresem https://sklep.jakubpiesta.pl jest witryną prowadzoną przez:

Jakub Piesta

NIP: 5372588794

ul. Narutowicza 105

21-500 Biała Podlaska

2. Wszelką korespondencję, reklamacje, zwroty oraz zapytania należy kierować na adres podany powyżej lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@jakubpiesta.pl

3. Asortyment Sklepu stanowią książki, których autorem oraz właścicielem jest Jakub Piesta (dalej zwany Sprzedającym). Ponadto w Sklepie sprzedawane są inne artykuły wytworzone przez autora.

4. Do korzystania z usług Sklepu i zawarcia umowy sprzedaży uprawniona jest: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej nazywany Kupującym).

5. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego regulaminu jest Sprzedający. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przedstawiono w Polityce Prywatności na stronie Sklepu.

6. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

7. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy zamówionego towaru. Sprzedający udostępnia Kupującemu różne formy dostawy, które szczególnie zostały opisane na stronie Sklepu w zakładce „Dostawa i płatności”.

8. Możliwe są następujące formy płatności:

a) Przelewem. Po zarezerwowaniu towaru na stronie Kupującemu zostanie wysłany e-mail na wcześniej podany przez niego adres z danymi do przelewu, w tym z numerem konta. Dane do przelewu podane są również na stronie Sklepu, w zakładce „Dostawa i płatności”.

b) Kartą – przy zakupie z opcją odbioru osobistego, płatność dokonywana z użyciem terminalu płatniczego.

9. Sprzedawca po złożeniu zamówienia przez Kupującego przygotowuje przesyłkę zwykle w ciągu 1-2 dni roboczych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia przygotowania przesyłki do 7 dni roboczych w wyjątkowych sytuacjach. Do czasu przygotowania przesyłki należy doliczyć czas potrzebny na dostarczenie jej przez dostawcę. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane przez dostawców.

10. Produkty nie są objęte gwarancją.

11. W przypadku wystąpienia wady towaru zakupionego w Sklepie, Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji poprzez dowolną formę kontaktu (wymienionych w punkcie 2. niniejszego regulaminu) w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

12. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Kupującego w ciągu 14 dni roboczych.

13. Kupujący może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

14. Prawo do odstąpienia od umowy nie obejmuje towarów wykonanych na indywidualne zamówienie (np. posiadających autograf lub dedykację).

15. Termin, o którym mowa w punkcie 13., liczony jest od momentu dostarczenia zamówionego towaru Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

16. Kupujący może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Kupującego oświadczenia przed upływem tego terminu.

17. W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu towaru koszt przesyłki pokrywa Kupujący. Zwrot pieniędzy na wyznaczone przez Kupującego konto następuje po otrzymaniu zwracanego towaru przez Sprzedającego.

18. Informacje znajdujące się w witrynie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów udostępnionych na internetowych stronach Sklepu składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych.

20. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by opisy towarów i ich zamieszczone dane techniczne były zgodne z rzeczywistością. Gdyby jednak opis towaru różnił się od jego rzeczywistego stanu w dniu złożenia zamówienia przez Kupującego, możliwe jest odstąpienie Kupującego od umowy w ciągu 14 dni od dokonania zakupu zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

21. Regulamin opisuje zasady zakupów w określa zasady zakupów w internetowym Autorskim Sklepie Jakuba Piesty. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

22. Zastrzegam sobie prawo do zmiany w regulaminie serwisu. Wszelkie zmiany będą zamieszczone w niniejszym Regulaminie, zaś informacja o zmianach pojawi się również w miejscu widocznym dla Użytkownika i w sposób zrozumiały dla niego.